Tagged: selefi salihin

Selefilik Nedir? Gerçek Selefilere Sorup Doğruyu Öğrenelim.

Selefilik nedir? Sorusuna Muhammed Nâsiruddin el-Elbânî’den Cevap:
Soru: Bazı kardeşler Selefilik daveti hakkında, bu davetin takipçileri ve davetçileri tarafından değil de hasımları tarafından söylenen ve yazılan bazı şeyler duymakta ve okumaktadırlar. Tarafınızdan selefi alimlerden ve davetçilerden olmanız bakımından günümüz İslami cemaatleri içerisinde Selefiliğin konumunu açıklamanızı rica etmekteyiz.