Tagged: Ahmet Hamdi Akseki Selefiyye

Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini Adlı Eserindeki Selefiyye Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin Selefiyye Açıklaması

”Selefiyye – Sahabe ve tabiin mezhebine süluk eden fakihler ve muhaddisler Selefiyye mezhebindendir. Selefiyye mezhebinde olanlar, Allah’u Teala Hazretlerine en yüksek bir tazim duygusu ile iman ederler, inanırlar. Bu hususta tafsilata girişmezler, inceden inceye fikir yürütmeye lüzum görmezler.