Kuran ve sünnete ters düşen fırkalar

ŞİİLİK

Rafizilik

türkiyede kuran ve sünnete ters düşen fırkalar

pakistanunrestreligionashura

şii ve rafizilerin sapıklıkları