Omurgalı Olun Demiş Omurgasızın Biri

Şeyh Ebu Said El- Yarbuzi [Rhm] ye Rahmet Okunması Tekfircileri Kızdırmış.

Türkiye’deki tevhid davetinin müceddidi, Şeyh Mukbil (rhm)’in talebesi muvahhid, muhaddis  Şeyh Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi (rhm)’in vefatı sonrası rahmet duaları, haricilerin torunları olan tekfirciler bir hayli kızdırmış.

Kalplerinin katılığı dillerinin kılıç oluşundan malum. Tıpkı ataları olan haricilerde olduğu gibi. Haricilerin de kalpleri öylesine katıydı ki ashaba karşı dillerini de ellerinde ki kılıç gibi kullandılar.

Günümüz tekfircileri de tıpkı haricilerin yaptığı gibi hak söz olan ayetleri batıl olan muradlarına malzeme yapıyorlar. Dillerinden atamız İbrahim (as) düşmüyor ama yolları da atamız İbrahim (as) ile hiç aynı yola düşmüyor.

Cehaletleri, ilimlerini geçen bu sefihler ne Kur’an okuma menhecini biliyorlar ne de Sünnetin mutlak mukayyedini, umum ve hasını, kül’ünü ve cüzünü…

Gündemleri tekfirden geçilmiyor ama en cahil oldukları hususta tekfirin mevanii (manilerini)  ve davabiti (şartlarını) hususları oluyor.

Haricileri de harici yapan nassları ashaba muhalif anlamaları değil miydi?

Onlar da ayetlerle istidlal ediyorlardı ama bu durum onları cehennem köpeği yapmaktan kurtarmadı çünkü nasları ashab gibi anlamaları gerekirken onlar ashabı tekfire kalkıştılar. Dillerini de kılıç yaptılar.

İbrahim (as)’in kavmine olan hitabını tek yönlü ele alan tekfirciler, atamız İbrahim (as)’in müşrik olan babasını İslam’a davet ederken يَٓا اَبَتِ– “Ey babacım” (Meryem 42) hitabını hiç gündem etmezler.

İbrahim (as) davetini kabul etmeyen babasına karşı

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي اِنَّهُ كَانَ بي حَفِياًّ

 “Sana selam olsun! Rabbimden senin için istiğfar dileyeceğim. Şüphesiz ki o bana karşı çok lütufkârdır” (Meryem 47) diyor.

Hatta bununla da kalmıyor kıyamet günü Rabbinin huzurunda babası için Allah’tan tekrar istiğfar dileyeceği sahih hadisle haber veriliyor. (Buhari)

Keza Nuh (as)’un da kafir oldukları açık olan bir topluma hitabı leyyin/ yumuşaktı. Davetini kabul etmeyen oğluna hitabı da بُنَيَّ   يَا “Ey oğulcuğum” şeklindeydi.

Haricilerin ise davetlerini kabul etmeyenlere olan hitabı çok farklıdır.

Kaldı ki Tekfirciler Tekfirlerinin Kahir Ekseriyetinde de İsabet Edememişlerdir.

Rabbimiz, küfürde zirve yapan Firavun’a Musa (as)’yı ve kardeşi Harun’u davetçi olarak gönderirken

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

“Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, öğüt alır veya korkar.” Buyuruyor.

Rasulullah (sav)’a gelince müşrik olan amcasına  أَيْ عمِّ  “Ey Amcacım!” şeklinde hitab etmesi Rasulullah ile tekfirciler arasındaki menheci ve ahlaki farkın boyutunu ortaya koymaktadır.

        

Netice olarak kafirlikleri Allah ve Rasulü tarafından sarahaten ilan edilen kimselere bile rasullerin hitabı böyleyken, günümüzün tekfircilerinin ömrünü tevhid davasına adamış kimseler hakkında ki ifadeleri ne kadar da çirkin, itici ve rasullerin menheci ve ahlakına muhaliftir.

Gerçi Rasulullah’a bile “adaletli ol” diyerek dil uzatan haricilerin torunları mesabesindeki bu tekfircilerin, tevhid alimlerine bu denli dil uzatmaları bizim hak yolda olduğumuzun da bir alametidir.

İnsanların kendisine dua ettiği tevhid ehlini tahkire kalkışırken cehaletine ve ahlaksızlığına sosyal arkadaşlarını da şahit tutan o zat diyor ki “omurgalı olun”.

Yahu kitap yazarken başka isim, sohbet anlatırken başka isim, ticaret yaparken başka isim kullanan, arada bir amel ve inançta değişiklik yapan birinin, insanlara “omurgalı olun” nasihati, trajikomik değil de nedir?

 Cihan ELMAS

Omurgalı Olun Demiş Omurgasızın Biri bu yazının aslına gitme için tıklayın

Zayıf Hadis İle Amel Edilir Mi? Sorusuna alimlerden bazılarının cevapları

You may also like...