Kurbanın Derisini Satmak Caiz Midir?

Kurbanın Derisini Satmak Caiz Midir?
Hazırlayan: Onur Dinçer

Ebu Hureyre r.a‘dan rivayete göre Allah Rasulu s.a.v şöyle buyurmuştur: Kurbanının derisini satanın kurbanı yoktur.
[ Hakim Müstedrek : 8643 ]
[ Elbani : Hasen]

İbn Useymin rahimehullah şöyle demiştir: Kurban’dan Et, yağ, iç yağ ,deri veya başka bir şeyin satılması haramdır. Allah’ın rızasını kazanmak için verdiği para olduğu için sadaka gibi geri almak caiz değildir. Kasaba (kesim) ücretine karşılık olarak ondan bir kısmını ( kesim masrafları olarak) veremez. çünkü buda satmak demektir.
[ Mecmuu Fetava ve Resailu El Useymin : Cild 25 / Sayfa : 162]

Kurbanın Derisi Satılıp Parası Fakirlere Yada Hayır Kuruluşlarına İnfak Edilebilir mi ?

Kişinin kurbanın derisini, satıp ve bedelini sadaka olarak hayır kurumlarına yada bir fakire vermesinde bir sakınca yoktur. Çünkü çoğu insan kurbanın derisinden faydalanamaz, bu yüzden deriyi vermek ister. Bu sebeple kişi bir hayır kurumuna yada bir fakire kurbanın derisini verebilir ve o verdiği kurumda bedelini istediği hayır işlerinde sadaka olarak kullanabilir.

Ali r.a’dan rivayete göre o şöyle demiştir: Allah Rasulu s.a.v Kurban develerinin yanında durmamı , onların etini , derilerini ve çullarını tasadduk etmemi ve kasaba bunlardan bir şey vermememi emretti. Ona (Kasaba) yanımızdan ücret veririz buyurdu.
[ Sahih-i Müslim: 1317- 348 ]

23 Zilkade 1443 \ 22 Haziran 2022 Çarşamba
Keçiören\ Ankara

You may also like...