Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi

Şeyh Muhammed Nasru’d-din Elbani Muhaddis mi Yoksa Fakih mi?Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi

Tartışmaları son zamanlarda bir takım cahillerin “Elbani sadece muhaddistir fakih değildir” sözleri ile gündeme gelmektedir. Bu ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine ulemaya tevcih edilen sorularda ulemanın verdiği cevaplar müşterektir. Ulema, Şeyhin hadisteki mütemekkinliğini kabul ettiği gibi fıkıhtaki inceliğini de kabul ve itiraf etmektedir. Zaten hadis olmadan fıkhın istikamet üzere olması da muhaldir. Şeyhin ilmi derinliğini burada ifade etmemiz okuyucuyu yoracaktır. Binaenaleyh Şeyhin ilmi derinliğini öğrenmek isteyenler eserlerine müracaat edebilirler. Bizler “Şeyh muhaddistir ama fakih değildir” diyenlere, Şeyhin fıkıhının derlendiği aşağıdaki kitab ile cevap vermeyi kafi buluyoruz. Aşağıdaki eserin adı “Allame Elbani’nin Fıkıhtaki Mirası”dır. Eser 18 ciltten oluşmaktadır.

Şeyh Muhammed Nasru'd-din Elbani Muhaddis mi Yoksa Fakih miŞeyh Elbani Fıkıhta Faciadır” Sözüne Cevap!

Şeyh Ebu İshak el-Huveyni (rhm)’ye “Şeyh Elbani muhaddis mi yoksa fakih mi?” diye soruluyor. Ebu İshak (rhm) “Şeyh Elbani hem hadiscidir hem de fakihtir” diyerek cevap veriyor. Yine Ebu İshak (rhm)’ın dediği gibi muhaddislerin fıkıhtan anlamadıkları iddiası öteden beri gelen bir adettir (iftiradır). Ne yazık ki bu iftiralara İmam Ahmed ve daha bir çok muhaddis maruz kalmıştır. Şeyh Elbani’nin “fıkıhta facia” olduğu iftirasında bulunan mürekkeb cahiline uzun uzun cevap vermeyi değil aşağıda bulunan eser ile cevap vermeyi kafi görüyorum. Resimdeki eser toplam 18 ciltten oluşmaktadır. Şeyh Elbani(rhm)’nin fıkıh alanındaki görüşlerinin cem edildiği bir eserdir. Şeyhin fıkıhtan anlamadığını iddia eden biri ya şeyhi tanımıyordur veya hased sahibi bir cahildir.Bizleri Takip edin

Müfteri İsmail Hünerlice’nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiraları

Cihan Elmas

16.07.2020

You may also like...