Hanefiler Terörist Mi?

Hanefiler Terörist Mi?

Son günlerde tüm televizyon kanalları ve gazeteler bir müfterinin sözlerine büyük büyük harflerle yer veriyor. Malum müfteri ise Cübbeli Ahmet’in ta kendisidir.

Önce “Selefiler silahlanıyor” “2000 selefi dernek silahlanıyor” sonra “Savcılık beni çağırırsa 150 selefi dernek ismi verebilirim” şeklinde sürekli değişen ifadeleri neticesinde emniyete çağırılan Müfteri Ahmet hiçbir isim veremediği gibi kendisine bu isimleri veren bir arkadaşı olduğunu, arkadaşının da şu sıralar hasta olduğunu ifade ederek tüm Türkiye’yi yalanlarına şahit etti.

İlimle iştigal eden herkes bilir ki bir kişinin kendisini bir yere nisbeti o yerin asıllarına muvafakat etmediği müddetçe geçersizdir.

Türkiye’de kendisine selefi dediği halde oy vereni, çocuğunu okula göndereni, askere gideni ve daha bir çok sebepten ötürü insanları tekfir ederek kafir ilan edenler asla selefi değillerdir.

Bu hakikati aslında Türkiye’de Selefilik hakkında konuşanların bir kısmı bile bile gizlemekte ve tekfircilerin batıllarını Selefilerin itikadı olarak lanse etmektedirler. Bu denli sui kast (kötü niyet )taşıyanlar pak bir davet olan selefi davetin önünü kesmek istemektedirler. Yukarıda ifade ettiğim gibi tekfircilerin kendilerini Selefiliğe nisbet etmeleri haktan bir şey ifade etmiyor. Çünkü selefin menhecinde bu denli bir tekfir yer almıyor.

Gelelim tekfircilerin bu hatalarını Selefilere nisbet edenlere!

Cübbeli Ahmet ve daha niceleri Fethullah Gülen için Hanefi ve Maturidi olan Ehli Sünnet alimidir demişlerdi. Fethullah gülen ise 15 Temmuzda Türkiye halkının canına kast etmiş, silah kullanmış ve gayesi uğruna birçok insanın ölümüne sebebiyet vermiştir.

Müfteri Ahmet’in de kabul ettiği gibi Gülen Hanefi mezhebine mensuptur. Peki bizler Gülen’in amelinden dolayı Hanefiler Terörist Mi?

Bir başka misal ise Ramazan Kadirov örneğidir. Kadirov her örtülü ve sakallıyı öldürmeyi kendisine hedef edindiğini açıkça ifade eden Puti’nin tasmalı köpeğidir.

Putin, köpeği olan Kadirov’un tasmasını biraz gevşettiği bir  zamanda Kadirov, soluğu Cübbeli Ahmet’in şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yanında almıştı.

Acaba İsmailağa Cemaati Kadirov ile dirsek temasta mıdır? Kadirov Türkiye’de yüzlerce cemaat ve şeyhe rağmen neden Cübbeli Ahmet’in tarafını seçmiştir?

Acaba Sufiler Puti’nin uşağı mıdır? Kadirov’un Çeçenistan’daki eylemlerinde payları var mıdır?

Soru içinde sorular…

Bu Günün Tekfircileri O Günün Haricileri

30.09.2020

Cihan ELMAS

You may also like...