Sıddıklık İle Lanet Edicilik Bir Arada Olur Mu ?

Sıddıklık İle Lanet Edicilik Bir Arada Olur Mu ?

عن عائشة، أنا أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” يا أبا بكر! اللعانين والصديقين؟! كلا ورب الكعبة ” فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أعود

Aişe (rh)’dan rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir (r.a) bir kölesine lanet etti. Bunun üzerine Nebi (s.a.v) ona:

Ey Ebu Bekir! Lânetci olmakla sıddık olmak bir arada olur mu ?

Kabe’nin Rabbine yemin ederim ki, bu iki özellik bir arada bulunamaz.” Buyurdu .
Bunun üzerine Ebu Bekir (r.a) bir kölesini hemen o gün azat etti. Sonra Nebi (s.a.v)’in yanına geldi ve ;
“Bir daha o sözü ağzıma almayacağım” dedi.

Beyhaki Şu’abü’l-İman 4791; Elbânî , Sahîhû’l Edebu’l Müfred 243 de sahih olduğuna hükmetmiştir.

Sıddıklık İle Lanet Edicilik Bir Arada Olur Mu ? cihanelmass.blogspot.com dan Alınmıştır.

Rasulullah’ın Aişe Annemize Ve Ümmetine Yaptığı Dua

You may also like...