İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi?

İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi?

#İstanbulsözleşmesi yaşatır” sloganı ile başlayan, kadına zulmü hedefleyen bu sözleşmenin fayda vermeyeceğinin çok kolay bir sağlaması mevcuttu aslında.
Şayet Avrupa’nın (güya) kadını korumak için üzerinde karar kıldıkları kanunlar hakikaten müsbet neticeler verecek olsaydı, önce kendi toplumları için meyvesi toplanmış olmalıydı.
Oysa ki kadın cinayetleri ve kadına şiddet vakaları analiz edildiğinde Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Türkiye bir çok Avrupa ülkesine nisbetle çok daha az cinayet vakasına şahit olmuştur.
Kadın cinayetleri 1 milyon kişi başına dünya 13 kişi, Avrupa 7 kişi, Türkiye ise 3,8 kişiye tekabül ediyor.
Mesela Fransa 2017’de 601 kadın cinayeti ile Türkiye’den daha fazla cinayete şahit olmuştur. (Nüfusu olarak da Türkiye’den daha az nüfusa sahipler.)
Almanya’da 189 kadın kocası tarafından öldürülürken bu durum Türkiye’de daha aşağılardadır.
Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bu tablo gösteriyor ki İstanbul Sözleşmesi şayet kadın cinayetlerini azaltacak olsaydı yahut Avrupa’nın kanunları kadınların canını koruyacak olsaydı kadın cinayetleri veya tacizleri önce Avrupa’da azalır veya biterdi.
Hiç bir sistem veya ideoloji İslam’ın kadına verdiği değeri veremediği gibi kadının hukukunu da muhafaza edemez.!
 
İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi? cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.
 

You may also like...