Gençler !

Gençler ! Fedakarlık Zamanı Gelmedi Mi? . Allah için yorulmanın vakti gelmedi mi ? Allah Rasul’unun gençlere olan nasihatleri bize ulaşmadı mı ? Bizler geleceğin üzerimize bina edildiği iki kuşağın arasında bir bağ değil miyiz ! Gavurun icadımı meşkul etmeli  bizi, yoksa Allah’ın dini mi ? ne zaman oku emrini tebliğ fiili ile birleştireceğiz. Allah’ın “  Eğer Siz Allah’a yardım ederseniz O’da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar ” vaadinden mi şüphe ediyoruz. Biz O’na nasıl yardım edebilirdik ki ? Haşa O’nun yardıma ihtiyacımı vardı ? Yoksa O  yine bize merhamet ve yardımını göndermek için bize bir nimet mi bahşetmişti. Bize okuyun, amel edin ve öğretin mi demek mi  istemişti yoksa. “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir” diyen Rasul’un ümmeti Kuranı öğrenemedi ki öğretsin gerçeği  içimizi acıtmıyor mu hiç!

Dünya bizi daha ne kadar oyalayacak ! Allah Rasul’u s.a.v in ashabına verdiği şu örnek bizlerin dünyaya olan meylini hiç  azaltmadı mı  ! O (s.a.v)  iki taş alıp birini uzağa birini yakına atıp “Uzaktaki sizin emellerinizdir yakında ki ise ecelinizdir” dedi.  Gençler!  emeller çok ama ecel yakın değil mi ! en hayırlı amel ilim değil mi !

Allah azze ve celle Rasul’une nasihatle “ De ki Allah’ım ilmimi arttır” diye nasihat etmedi mi ! Rasul bile Allah’ım senden faydalı ilim isterim demedi mi ? Allah Rasulu her kim benden bir söz işitir de onu olduğu gibi ezberler ve anlatırsa Allah onun yüzünü ak etsin diye dua etmedi mi ? O’nun duası müstecab değil mi ?

Gençler  ! tevekkülümüz mü az yoksa Haşa Allah ve Rasul’unün sözünde durmayacağından mı endişe ediyoruz ! Allah bizlere mağfiret buyursun.

سبحانك اللهم و بحمدك استغفرك و اتوب الي

Cihan ELMAS

ابو ياسير

Bizleri Youtube Kanalımızdan Takip Edebilirsiniz

Kim Baba Kim Evlat 

You may also like...