Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocuklar Günü

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım başlamasın.  Hemen hemen her gün anlamsız, faydasız akımlar bir birini takip ediyor, insanlar beğeni uğruna dinlerine, fıtratlarına, örf ve kültürlerine sürekli muhalefete teşvik ediliyor.

11 Ekim olarak belirlenen “Dünya Kız Çocukları” gününe gelince; öncelikle bizim ne dinimiz ne de örfümüzde böyle bir gün yoktur. Bizim dinimiz kız çocuklarının eğitimine, gelişimine ayrı bir özen göstermiş ve bu konuda anne babaları mükellef kılmıştır.
 
Daha önceki anne baba günü vb günlerin kahir ekseri bazılarının ticari çıkarlarının bir oyunu olduğu gibi “Kız Çocukları Günü” de o oyunların bir parçası.
 
Ancak bu defa diğer günler kadar masum değil!
 
Her birimiz sosyal medya arkadaşlarımızın kendi ailesindeki küçük veya genç kız çocuklarının en güzel hallerini paylaşıma açtıklarını gördük. Bu gerçekten çok ama çok üzücü bir durumdu. Elbette ki bu türlü bir paylaşım bir takım bilgi eksikliği ve haya noksanlığının tezahürü idi.
 
Bu gün ile elde edilmek istenen bir çok menfaat olduğu doğrudur. Hem ahlak bozuluyor hem ticarete malzeme ediliyor. Ancak sorunlar bu kadarla sınırlı değil. Asıl sorun bir çoklarının ispat ettiği üzere paylaşılan kız çocuklarının fotoğrafları ile müstehcen oyuncak üretimidir.
 
Biraz daha açıklayacak olursak paylaşılan fotoğraflar ile oyuncak firmaları ve müstehcen heykel ve robot üreten firmalar aslında kendilerine model çıkartmaya çalışıyorlar.
 
Daha önce çizgi filmlerde kullanılan seslerin, figüranların ve bir takım sloganların aslında fuhşiyat içerdiği çok sonraları anlaşıldı.
 
Binaenaleyh “Dünya Kız Çocukları Günü” ile hedeflenen de bundan başkası değildir. Paylaşılan yüzbinlerce fotoğraf arasından küçük kız çocuklarına karşı ilgi uyandıracak bir takım müstehcen oyuncak ve heykel üretilmektedir.
 
Bakınız Amerika’da içerisinde bir çok siyaset ve iş adamının karıştığı bir şebeke ifşa edildi. Bu şebekenin yaptı iş ise yetim, öksüz, fakir, göçmen çocuklar kaçırılıyor, bir araziye götürülüyor, soyuluyor, koşmaları emrediliyor. Koşan çocukların arkalarından bu iş adamları koşuyor ve kimi yakalayabiliyorsa onula zorla ilişki kuruyor.
 
Sözün özü  dünyada küçük kız çocukları üzerinde müstehcen oyunlar kuruluyor. Bu oyunlardan bir tanesi de “Dünya Kız Çocukları Günü”
 
Aileler her daim müteyakkız olmalı ve çocuklarını kirli oyunların malzemesi haline getirmemelidir.
Bu yazı cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır

You may also like...