Allah İle Araya Aracılar Koymak

Allah İle Araya Aracı Koymak

ALLAH’DAN İSTERKEN ARACILAR EDİNMEK

Sultanların hükümranlığı ancak vezirlerin vesilesi ile yürür. Onlar her ne kadar sultan olsalar da halk ile irtibatı kurmak ve onları idare etmek için bir yerde vezirlere muhtaçtırlar.

 Padişahlar, halkın tamamının isteğini aynı anda duyamaz hatta onları ayrı ayrı dinlemeye ve ihtiyaçlarını görmeye takat getiremezler.

Talebleri dinlemeye zaman, ihtiyacı yerine getirmeye de güçleri yoktur.

Onun için tüm sultanlar ve idareciler yine başka idarecilere ihtiyaç duyarlar ancak buna rağmen yine de aciz kalırlar.

 Allah’ın hükümranlığı içinse hiç bir aracıya ihtiyaç yoktur. O işleri tek başına idare eden, herkesi aynı anda işiten ve görendir.

Ayrıca sesler ona yükselirken asla karışmaz.

Farklı dillerde dahi dua edilse O, her şeyi bilen mutlak alimdir.

Onun için her kim Allah’a yaklaşmak için aracı olması gerektiğini, “bir padişaha ulaşmak için vezire ihtiyaç var” diyerek mukayese ederse

veya

bir ampulü trafoya bağlamakla ampulü patlatacağımızı söyleyerek  mukayese ederse, muhakkak ki açık bir şirk koşmuştur ve Allah’ı rububiyetinde  tevhid edememiştir.

Zira Allah’ın işleri aracısız olarak idare etmesi ve Samed olması O’nun Rububiyetindendir.

ALLAH hiçbir şeye muhtaç olmayan ama herkesin kendisine muhtaç olduğu tek İlahtır.

 Kullar ise acizdir

SAMED OLAN ALLAH’A HAMDOLSUN

Cihan Elmas

Allah İle Araya Aracı Koymak cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.

Kabirlerde Namaz Kılınması Hususunda İmam Birgivinin Fetvası

You may also like...