Kuran ve sünnete ters düşen fırkalar

Hariciler

(Tekfirciler)

türkiyede kuran ve sünnete ters düşen fırkalar

ebuharıs

haricilerin sapıklıkları

TÜRKİYEDE YAŞAYAN TEKFİRCİLERİN SAPIKLIKLARI