Ailenin Yaşadığı Ülkenin Doğası Ve Sakinlerinin Yaşantısının Çocuk Eğitiminde Etkisi

Ailenin Yaşadığı Ülkenin Doğası Ve Sakinlerinin Yaşantısının Çocuk Eğitiminde Etkisi

Ailenin içinde yaşadığı ülkenin doğasının ve halkının çocukların eğitimine etkisi bulunmaktadır.

Şöyle ki; Kötülerin ve bozguncuların yaşadıkları ülkeler iyilik ve fazilet ehli kimselerin yaşadıkları ülkeler gibi değildir. Zira kötülerin kötülüğü ailelere ve çocuklara da yansır, iyilerle arkadaşlık edenler ise kötü olmazlar.

Bu nedenledir ki hicretin, bozgunculuğun olduğu topraktan iyilerin toprağına doğru olması öngörülmüştür.

Ayrıca 99 kişiyi öldürdükten sonra bir de rahip öldürerek sayıyı 100’e tamamlayan adama da bu durumda memleketini terk edip, halkı Allah’a ibadet eden bir memlekete gitmesi ve onlarla birlikte Allah’a ibadet etmesi emredilmiştir.

Buhari 3470.

Bir çocuk evden çıktığında sokaklardaki çocukların video, televizyon, sinema ekranlarındaki kötü görüntüleri seyrettiklerini görünce nefsi hemen aynı görüntüleri izlemeyi arzu edecek ve onlardan kötülük öğrenmiş olacaktır.

Aynı şekilde evinden çıkan çocuk çocukların kötü ve zararlı oyunlar oynadıklarını görür ve bunları onlardan kapar.

Evden çıkan kız çocuğu da evden çıktığında akranlarının açık saçık giyindiklerini gördüğünde bunu onlardan hemen öğrenmiş olur.

Ondan dolayı Bir baba, sakinleri kötü ve bozguncu kimselerden oluşan bir apartmanda, semtte veya köyde yahut da halkı yoldan çıkan ve küfre düşen bir ülkede ikamet ettiği zaman bu kötülükler hem ona hem de çocuklarına sirayet eder.

Öyleyse böyle bir yerden iyiliğin yaygın olduğu bir yere taşınması gerekir. Korunan ise Allah’ın koruduğu kimsedir.”

Mustafa ADEVİ / Çocuğumu nasıl terbiye ederim?

Bizleri Takip Edin

Sahabe Ve Hariciler – Selefiler Ve Tekfirciler