Category: Selefilik

Konuşan Cihad

Konuşan Cihad

Takdirinizdir ki Türkiye’de uzun zamandır konuşula gelen Selefilik ve bu minvalde, red’i bir biçimde Selefilik ile mukayese edilen tekfirci akım, ne yazıktır ki şeytanın, halkın dilini ve düşüncelerini kullanarak böyle yüce bir davayı böylesine alçak bir menheci terennüm ile akamete uğratmaya...

İsyanımız Kime Gençlerin İntihar Sevdası

İsyanımız Kime Gençlerin İntihar Sevdası

İsyanımız Kime Gençlerin İntihar Sevdası Son zamanlarda bilhassa gençlerde görülen ruhsal bozukluk, gençlerin memnuniyetsizliği, sabırsızlığı, isyankarlığı bizden önceki neslin hiç de alışmış olduğu bir durum değil. Ruhsal bozukluğunun temelinde elbette maneviyat  eksikliği vardır. Bununla beraber genel anlamda ruhsal bozukluğa sebep gösterilen...

Tekfirciler

Omurgalı Olun Demiş Omurgasızın Biri

Şeyh Ebu Said El- Yarbuzi [Rhm] ye Rahmet Okunması Tekfircileri Kızdırmış. Türkiye’deki tevhid davetinin müceddidi, Şeyh Mukbil (rhm)’in talebesi muvahhid, muhaddis  Şeyh Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi (rhm)’in vefatı sonrası rahmet duaları, haricilerin torunları olan tekfirciler bir hayli kızdırmış. Kalplerinin katılığı dillerinin kılıç oluşundan...

Selefiler ile Hariciler Arasında Ne Fark Var?

Selefiler ile Hariciler Arasında Ne Fark Var?

Selefiler ile Hariciler Arasındaki Fark Selefiler ile hariciler arasında ne fark var? Çok fark var ama bu ilmi olmayana gizli kalmıştır. Malumunuz Ali (r.a) zamanında kendisiyle beraber savaşa çıkan ordunun içinden türeyen bâtıl bir topluluktur Hariciler. Bunu neden bu şekilde aktardık?...

Selefi Editör İle Röportaj

MUHABİR: Bu akide (Selefilik) neden tercihiniz oldu? Çünkü Türkiye’de birçok ekol var. EDİTÖR: Kitap ve Sünnet alt yapısı güçlü olan bu menheci seçer. Zira Kitap ve Sünnet bilgisi, kişiyi bu menheci seçmek zorunda bıraktırır. Allah (c.c) Bakara Suresi 137. Ayette de bu menhecin...

Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini Adlı Eserindeki Selefiyye Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin Selefiyye Açıklaması

”Selefiyye – Sahabe ve tabiin mezhebine süluk eden fakihler ve muhaddisler Selefiyye mezhebindendir. Selefiyye mezhebinde olanlar, Allah’u Teala Hazretlerine en yüksek bir tazim duygusu ile iman ederler, inanırlar. Bu hususta tafsilata girişmezler, inceden inceye fikir yürütmeye lüzum görmezler.

Türkiye Diyanet Vakfının Selefilik Hakkındaki Açıklaması

“Sözlükte selef “önceki nesil”, Selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah’ı yaratıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekme (te’vil) yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu belirtmek için kullanılır.

Selefilik Nedir? Gerçek Selefilere Sorup Doğruyu Öğrenelim.

Selefilik nedir? Sorusuna Muhammed Nâsiruddin el-Elbânî’den Cevap:
Soru: Bazı kardeşler Selefilik daveti hakkında, bu davetin takipçileri ve davetçileri tarafından değil de hasımları tarafından söylenen ve yazılan bazı şeyler duymakta ve okumaktadırlar. Tarafınızdan selefi alimlerden ve davetçilerden olmanız bakımından günümüz İslami cemaatleri içerisinde Selefiliğin konumunu açıklamanızı rica etmekteyiz.