Category: Oğuz Önder

Hadis İlminin Derinliği - Sonsuzluğu Bekleyen Kaşifler

Sonsuzluğu Bekleyen Kaşifler

Hadis İlminin Derinliği Biraz da olsa hadis ilmi ile meşgul olan kişinin bildiği gibi bu ilmin haddizatında kolay olmamasının en büyük sebebi, değerli ve iclal sahibi Allah Resulü (s.a.v)’in hadislerinin muhafaza edilmesidir. Birçok işin muhafazasında bir sınır olmasına rağmen Allah Resulü...

Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot

Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot

İslam’da Usul & Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot Yazan Oğuz Önder Mukaddime إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله...

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte Birçok Kuran ve Sünnet okuyucusu bilir ki, Mekkeli müşrikler Allah Resulüne nübüvveti hakkında ve ashabın bu menhece bağlığından dolayı zulüm etmişler ve bazıları bu zulmü üzere ölmüşlerdir. Kendisinden sonra gelen Rabbani Âlimler de aynı şekilde...

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar جزء  فيه فوائد حديث أبي عمير الإمام الفقيه أبي العباس أحمد بن أحمد الطبري البغدادي الشافعي İmam Fakih ebi-l Abbas Ahmed b. Ahmed et-Taberi el-Bağdadi eş-Şafii Tahkik Sabir Ahmet el-Bitavi MÜELLİFİN TERCEME-İ HALİ Ebu-l Abbas Ahmed b....

İslam'da Ticari Ortaklık

İslam’da Ticari Ortaklık

İslam’da Ticari Ortaklık (Ticari) Ortaklığın Tanımı Ortaklık istihkakta (herhangi bir pay da) toplanmak demektir. Veya herhangi bir ödenekte veya veraset gibi mallarda iki ya da daha fazla kişiler arasında olan tasarrufun/girişimin ismidir. Ya da alış ve satış girişimidir. Ortaklığın Meşru Oluşunun...

Küçükten İlim Almak

Küçükten İlim Almak

Küçükten İlim Almak Bizler her ne kadar kendimizi selefiliğe nispet ederek, selefin imamlarının Kuran ve Sünneti anladığı gibi anlıyoruz diyen kimseler olsak da, kültürümüzün ve medeni yapımızın yıllar boyunca büyütüp genişlettiği bir ibareden kaçamıyoruz. O da “daha dünkü çocuk” veya buna...

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin!

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin!

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin! Yetişin Ey Allah’ın Kulları إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا علي ، يا عباد الله احبسوا علي ، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم “Sizden birinizin hayvanı ıssız...

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Başlığı altında daha önce zikri geçen ve Şeyhu-l İslam İbn Teymiyye’nin nadide eserinden tercüme edilen bir bölüm paylaşıldı. Öyle ki, tercüme de ve zikri geçen metinde sanki haşiye sadedinde “tasadduk ettikten sonra dua talep etmek caiz değildir” diye bir maksat hissedildi....

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip Hadis tahriçlerinin dahi sanal ortamda yapıldığı, asla ve masdara rücu etmeksizin kabul edildiği bir ortamda kitaba olan ihtiyaçtan bahsediyoruz.  İlmi adabın bu kadar aşağı düştüğü bir çağ belki olmamıştır. Ne yazıktır ki – amiyane bir tabir ile- zamanın...

Konuşan Cihad

Konuşan Cihad

Takdirinizdir ki Türkiye’de uzun zamandır konuşula gelen Selefilik ve bu minvalde, red’i bir biçimde Selefilik ile mukayese edilen tekfirci akım, ne yazıktır ki şeytanın, halkın dilini ve düşüncelerini kullanarak böyle yüce bir davayı böylesine alçak bir menheci terennüm ile akamete uğratmaya...