Category: Oğuz Önder

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Başlığı altında daha önce zikri geçen ve Şeyhu-l İslam İbn Teymiyye’nin nadide eserinden tercüme edilen bir bölüm paylaşıldı. Öyle ki, tercüme de ve zikri geçen metinde sanki haşiye sadedinde “tasadduk ettikten sonra dua talep etmek caiz değildir” diye bir maksat hissedildi....

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip Hadis tahriçlerinin dahi sanal ortamda yapıldığı, asla ve masdara rücu etmeksizin kabul edildiği bir ortamda kitaba olan ihtiyaçtan bahsediyoruz.  İlmi adabın bu kadar aşağı düştüğü bir çağ belki olmamıştır. Ne yazıktır ki – amiyane bir tabir ile- zamanın...

Konuşan Cihad

Konuşan Cihad

Takdirinizdir ki Türkiye’de uzun zamandır konuşula gelen Selefilik ve bu minvalde, red’i bir biçimde Selefilik ile mukayese edilen tekfirci akım, ne yazıktır ki şeytanın, halkın dilini ve düşüncelerini kullanarak böyle yüce bir davayı böylesine alçak bir menheci terennüm ile akamete uğratmaya...

Kurana Abdestsiz Dokunulur Mu

Kurana Abdestsiz Dokunulur Mu?

Kurana Abdestsiz Dokunulur Mu? Daha önce bu mevzular sarahat ile sorulmuş ve cevabı kâh kısa kâh uzun olarak verilmiştir. Ancak son zamanlarda ortaya atılan fitneler ve bazı kardeşlerimizin bu konuda akıllarının bulanmasından dolayı meseleyi toplamayı ve tahlil etmeyi düşündüm. Bugün Kuran’ın...

Şeyh Elbani Hayatı

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Şeyh Elbani’nin Hayatı Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş...

Şeyh Elbani'nin Hadis İlmindeki Yeri

Şeyh Elbani’nin Hadis İlmindeki Yeri

Şeyh Elbani’nin Hadis İlmindeki Yeri Hiç şüphesiz hadis ve hadis ehlinin varlığı, tarihi inkâr edemeyen ve güvenilirliklerinde hiçbir sıkıntı bulunmayan kişilerin aktardıklarınca her daim olacaktır. Bu her ne kadar âdâb-ı muaşereti dâhi doğru düzgün tatbik edemeyen kişilerce tevil ve dahi inkâr...

Hakkın İntişarı

Hakkın İntişarı

Hakkın İntişarı  HAKKIN İZHARI VE ŞERRİN İHFASI HUSUSUNDA BİR NÜKTE Allah’ın adı ile Asrımızda ilim öyle bir düşük mertebeye indi ki, bırakalım safi akıllar ile onu idrak etmeyi, en yüce teharri ile dahi olsa ulaşılamayacak bir hale gelmiştir. Bizler ise kafese konulamayan...

Herkim Kurban Kesmez İse Hadisi

Her Kim Kurban Kesmez İse Hadisi

Her Kim Gücü Olduğu halde Kurban Kesmez İse Bizim Namaz Kıldığımız Yere Yaklaşmasın Hadisin Tahkiki   Bismillahirrahmanirrahim Rabbim yardım et ve kolaylaştır. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir ve demiştir ki: Bize Ebû Abdurrahman tahdis etti, Bize Abdullah b. Ayyaş, Abdurrahman...