Category: Şeyh Elbani

Şeyh Elbani Hayatı

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Şeyh Elbani’nin Hayatı Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş...

Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi

Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi

Şeyh Muhammed Nasru’d-din Elbani Muhaddis mi Yoksa Fakih mi? Tartışmaları son zamanlarda bir takım cahillerin “Elbani sadece muhaddistir fakih değildir” sözleri ile gündeme gelmektedir. Bu ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine ulemaya tevcih edilen sorularda ulemanın verdiği cevaplar müşterektir. Ulema, Şeyhin hadisteki...

İsmail Hünerlice'nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiraları

Müfteri İsmail Hünerlice’nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiralarına Cevap

Müfteri İsmail Hünerlice’nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiraları Yaklaşık dört ay önce (20.03.2019) Youtube kanalına yüklenen bir videoda, Mahmut Ustaosmanoğlu cemaatine intisablı olarak bilinen İsmail Hünerlice’nin, asrın muhaddisi Şeyh Elbani (rhm) hakkındaki ilimsiz ve edepsiz sözleri bize de ulaştı. İsmail Hünerlice’nin gayri...