Category: Selefilik

Selefiler Miraç Kandilini Reddediyorlar Mı

Selefiler Miraç Kandilini Reddediyorlar Mı

Selefiler Miraç Kandilini Reddediyorlar Mı Öncelikli olarak bilinmesi gereken şey şu ki miraç hadisesi ile miraç kandili farklı şeylerdir. Bazı kimseler miraç kandilini reddetmeyi miraç hadisesini reddetmek olarak telakki etmektedirler. Miraç hadisesi ehli sünnettin itikadındandır. Zira bu hadiseyi serahaten ifade eden...

Kendini-bilmezin-biri-Selefilik-Feto-Hareketindan-Daha-Tehlikelidir Demiş

Selefilik Fetö Hareketindan Daha Tehlikelidir

Kendini bilmezin biri ” Selefilik Fetö Hareketindan Daha Tehlikelidir ” demiş. Veya Uluslararsı vakıflar ve STKlar Dayanışma Konseyi kurucusu Osman Arslan: “Eğer biraz daha gevşek kalınırsa, FETÖ’nün yapamadığı iç savaşı Anadolu’da patlatacak yeni haşhaşi gruplar, onlar olacaktır!” demiş.   Yıllarca Sufiler (Cübbeli vd),...

Sahabe Ve Hariciler - Selefiler Ve Tekfirciler

Sahabe Ve Hariciler – Selefiler Ve Tekfirciler

Sahabe Ve Hariciler – Selefiler Ve Tekfirciler Kur’an ve Sünnet bizlere her dönemde hak yoldan inhiraf eden zümrelerin varlığından haber verir. Mesela Bakara 213. Ayet, haktan inhirafın yani şirkin bidayetini haber verir. Rasulullah (s.a.v)’da birçok hadislerinde hakkın bir, batılın muhtelif olduğunu...

Suud Selefiliği Nedir

Suud Selefiliği Nedir?

Son yıllarda bazı kesimler tarafından çokça kullanılan “Suud Selefiliği” tarifi doğru bir tarif midir? Değil midir? sorusuna şöyle cevap veriyoruz. Öncelikli olarak Selefilik ne bir mezheb ne bir tarikat değildir. Selefilik, tarifi bizlere bırakılacak kadar sahipsiz de değildir. Henüz mutekaddimun (ilk...

Hanefiler Terörist Mi?

Hanefiler Terörist Mi?

Hanefiler Terörist Mi? Son günlerde tüm televizyon kanalları ve gazeteler bir müfterinin sözlerine büyük büyük harflerle yer veriyor. Malum müfteri ise Cübbeli Ahmet’in ta kendisidir. Önce “Selefiler silahlanıyor” “2000 selefi dernek silahlanıyor” sonra “Savcılık beni çağırırsa 150 selefi dernek ismi verebilirim”...

Bu Günün Tekfircileri O Günün Haricileri

Bu Günün Tekfircileri O Günün Haricileri

Bu Günün Tekfircileri O Günün Haricileri Hadisler ışığında İslam tarihine bakıldığı zaman hariciliğin zuhur edeceği henüz Rasulullah (s.a.v) hayatta iken kendini göstermiş, Rasulullah (s.a.v) de hariciliğin geleceği hakkında haber vermiştir. Cabir ibn Abdullah (r.a) dedi ki: Rasulullah (s.av) insanların arasında ganimet mallarını...

Her Yeri Karıştıran Selefiler Öylemi !

Her Yeri Karıştıran Selefiler Öylemi !

Her Yeri Karıştıran Selefiler Öylemi ! Daiş fitnesini malzeme yaparak Selefi menheci lekelemeye çalışan medyanın ve hoca kisvesi ile mikrofon tutan kimselerin gözden kaçırdığı veya kasıtlı olarak üzerini örttükleri bir şey var ki o da şudur ; Evet, Daiş yaptıkları ile...

Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez

Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez?

Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez? İslam tarihinde ortaya çıkan her fırkanın inançlarını üzerine bina ettikleri bir takım esasları vardır. Mesela Haricililer  الخروج على الامام (el-hurucu alal imam) “imama karşı ayaklanma” veya Müslümanları tahkim meseleleri sebebiyle tekfir etmekle ma’rufturlar. Rafıziler, Rasulullah (s.a.v)’in ashabını tekfir...