Category: İbn Teymiyye

İbn Teymiyye'nin Tavsiye Ettiği Kitaplar

İbn Teymiyye’nin Tavsiye Ettiği Kitaplar

İbn Teymiyye’nin Tavsiye Ettiği Kitaplar   Ebu Bekr el-Esram, Abdullah b. Ahmed (İmam Ahmed’in Oğlu) Ebu Bekr el-Hallal Ebu’l Kasım et-Taberani Ebu’ş Şeyh el-Asbahani Ebu Bekr el-Acurri Ebu’l Hasan ed-Darakutni Ebu Abdullah b.Mendeh Ebu’l Kasım el-Lalekai 1Ebu Abdullah b. Batta Ebu...

İbn Teymiyye'nin Kitapları Okunur Mu

İbn Teymiyye’nin Kitapları Okunur Mu?

Muhammed Salih Ekinci’ye “ İbn  Teymiyye’nin kitapları okunur mu? ” sorusu tevcih edilince: “İlim ehli okuyabilir ama avam için zararlıdır.” şeklinde bir cevap veriyor. Bizler de cevap olarak deriz ki : İbn Teymiyye (rhm)  muhtelif konular da eserler te’lif etmiştir. Farklı...

İcmâ İctihad ve Taklid

İcmâ İctihad ve Taklid

İcmâ İctihad ve Taklid meselesi hakkında İbn Teymiyye şöyle demektedir : Erbabı tarafından dinî bir mesele üzerinde varılan icmâ ‘a muhalefet etmek caiz değildir  ; çünkü , ümmet dalâlet üzerine icmâ etmez ve şeriata muhalif hüküm vermez. Ancak , icmâ hakkında...

İbn Teymiyye'yi Susturabildiler Mi?

İbn Teymiyye’yi Susturabildiler Mi?

İbn Teymiyye’yi Susturabildiler mi? İslam tarihine bakıldığı zaman hemen hemen her dönem ehli sünnet imamlarının dalalet ehlinin çirkin saldırılarına ve zulümlerine maruz kaldığı görülmektedir. Hatta Ulemadan bazılarının canına dahi kast edildiği görülür. Dalalet ehli, ehli sünnet ile ilmi mücadeleden her daim...

İbn Teymiyye'nin İlmi Aklını Geçmiştir

İbn Teymiyye’nin İlmi Aklını Geçmiştir

Cübbeli Ahmet İbn Teymiyye hakkında yaptığı bir konuşmada İbn Teymiyye’yi tenkid kastı ile “İbn Teymiyye’nin İlmi Aklını Geçmiştir, keşke aklı ilmini geçseydi” diyor. Hani bazen deriz ya neresinden tutsak elimizde kalıyor.. Bu cübbeli de tam olarak böyle işte. Hanefi Alimlerinden Sadatları...

İbn Teyniyye Rhm'yi Kimden Öğrenelim

İbn Teymiyye Rhm’yi Kimden Öğrenelim

İbn Teymiyye Rhm’yi Kimden Öğrenelim hayatı müddetince ve vefatından sonra da ilmin konuşulduğu her yerde kendisinden bahsedilen birisi olmuştur. Kimileri ta’dil etmiş kimileri Şeyhu’l İslam’ı cerh etme cürretine yeltenmiştir. Bu mesele üzerinde geniş geniş konuşulan meselelerden bir tanesidir ancak benim bu...

İbn Teymiyye Rhm'ın Talebesinden

İbn Teymiyye Rhm’ın Talebesinden Mektup

İbn Teymiyye Rhm’ın Talebesinden Arkadaşlarına Şeyhul İslamın Kitapları Hususunda Manalı Mektup İbn Merî Şihâbûddin tarafından, İbn Teymiyye’ nin vefatı üzerine taziye olarak arkadaşlarına yazılmış uzun bir mektupta “Ey Kardeşler! Artık bizim vazifemiz muhterem şeyhimizin eserlerini toplamak ve nüshalarını çoğaltıp Müslümanlar arasında...