Category: Çocuk Eğitimi

Esefle İfade Ediyorum / Gençlik

Esefle İfade Ediyorum / Gençlik

Esefle İfade Ediyorum / Gençlik Fıtratı bozuk, enaniyet sahibi, bencil, duygusuz, ne ilim ne de bilimle uzaktan yakından alakası olmayan, kimseye zerre kadar faydası dokunmayan, mantalitesi ‘nerede gece orada sabah’ olan, tüm insanlığı kendisinin hademesi zanneden, büyüğüne karşı saygı küçüğüne karşı...

Gençler ! Fedakarlık Zamanı Gelmedi Mi?

Gençler !

Gençler ! Fedakarlık Zamanı Gelmedi Mi? . Allah için yorulmanın vakti gelmedi mi ? Allah Rasul’unun gençlere olan nasihatleri bize ulaşmadı mı ? Bizler geleceğin üzerimize bina edildiği iki kuşağın arasında bir bağ değil miyiz ! Gavurun icadımı meşkul etmeli  bizi,...

Kim Baba Kim Evlat

Kim Baba Kim Evlat

Kim Baba Kim Evlat Bugün çocuklar ve gençler anne babalarına öyle çirkin bir uslub ile hitab etmektedirler ki, şayet biri bu hitaba gözleri ile değil de kulakları ile şahitlik etse kimin anne baba kimin evlat olduğunu anlayabilmesi imkansız denecek kadar zordur....

Çocuklara Kelime-i Şehadeti Telkin Etmek

Çocuklara Kelime-i Şehadeti Telkin Etmek

Çocuklara Kelime-i Şehadeti Telkin Etmek “Çocuklara: “La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah” : ‘Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur Muhammed O’nun Rasulüdür’ şeklindeki kelime-i şehadeti, anlamını ve Allah’tan başka hiçbir ilah olmamasının, O’ndan başka gerçekte ibadete layık bir varlığın bulunmadığı anlamına geldiğini öğretmek...

Anne Babanın Çocuklarına Ahiret Hayatını Hatırlatması

Anne Babanın Çocuklarına Ahiret Hayatını Hatırlatması

Anne Babanın Çocuklarına Ahiret Hayatını Hatırlatması Ana babanın, çocuklara ahireti çokça hatırlatmaları gerekir. Nitekim yüce Allah’ın kitabında da bunu bir çok defa hatırlatılmıştır. Çünkü çocuk, yaptıklarının bir sorgusu, sevabı ve cezası olduğunu bildiği zaman, hayır işleyip günahları terk etmeye yönelir. Nitekim...

Bu Gün Güldüren Çocuklarımız Yarın Ağlatmasın Bizleri

Bu Gün Güldüren Çocuklarımız Yarın Ağlatmasın Bizleri

Bu Gün Güldüren Çocuklarımız Yarın Ağlatmasın Bizleri  “Bugünün çocukları yarının büyükleri” denilir bil ittfak.  Evet öyledir. Çocuklar, bizlerin gelecekleridir. İster hak olsun ister batıl, her davanın geleceği çocukların üzerine bina edilir. Islah ehli de ifsad ehli de yarının büyükleri olacak olan bugünün...

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları Başlığımızı özenle seçiyoruz. Çocuklarımızın ıslahı değil çocuklarımızın eğitimi diyoruz diyoruz. Neden? Çünkü ifsad olan ıslaha mecbur olur. Selim/salim olan ise eğitime muhatab olur. Çocuklar doğdukları zaman selim bir fıtrat üzere dünyaya gelirler. Ebeveynlere selim bir fıtrat üzerine...

İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi?

İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi?

İstanbul Sözleşmesi Kadın Cinayetlerini Bitirir Miydi? “#İstanbulsözleşmesi yaşatır” sloganı ile başlayan, kadına zulmü hedefleyen bu sözleşmenin fayda vermeyeceğinin çok kolay bir sağlaması mevcuttu aslında. Şayet Avrupa’nın (güya) kadını korumak için üzerinde karar kıldıkları kanunlar hakikaten müsbet neticeler verecek olsaydı, önce kendi...

Müşrik Anne Babaya Karşı Sorumluluğumuz Nedir?

Müşrik Anne Babaya Karşı Sorumluluğumuz

Müşrik Anne Babaya Karşı Sorumluluğumuz Nedir? Daha önceki derslerimizde de beyan ettiğimiz üzere İslam’da değer ölçüsü Kitap Sünnete göredir. Herhangi bir şeyin kadri, kıymeti, mevkii ve o şeye karşı olan sorumluluğun sınırını çizen vahiydir.           Bir evladın anne babasına karşı itaati, onlara...

Anne Babaya İtaatin Sınırları Var Mıdır?

Anne Babaya İtaatin Sınırları

Anne Babaya İtaatin Sınırları Var Mıdır? Öncelikli olarak bilinmesi gereken husus anne babaya itaat, ihsan ve ikramın Allah’ın ve Rasul’ünün emri olduğudur. Bir çocuk anne babasını hayatının merkezine almalı, herkesten daha çok onlara iyi davranmalı, onları ziyaret etmeli, onların sözünü dinlemeli...