Anasayfa

  • Selefilik Nedir
  • Selefilik.com

Türkiye Diyanet Vakfının Selefilik Hakkındaki Açıklaması

“Sözlükte selef “önceki nesil”, Selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili…


Selefi Editör İle Röportaj

MUHABİR: Bu akide (Selefilik) neden tercihiniz oldu? Çünkü Türkiye’de birçok ekol var. EDİTÖR: Kitap ve Sünnet alt yapısı güçlü olan bu menheci seçer. Zira Kitap ve Sünnet bilgisi, kişiyi bu menheci seçmek zorunda bıraktırır…

Selefiler ile Hariciler Arasında Ne Fark Var?

Çok fark var ama bu ilmi olmayana gizli kalmıştır. Malumunuz Ali (r.a) zamanında kendisiyle beraber savaşa çıkan ordunun içinden türeyen bâtıl bir topluluktur Hariciler. Bunu neden bu şekilde aktardık? Ali’ye (r.a)…

Kurtulan fırka

Ebu Davud

“Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahiha 203

Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahiha 204

Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahiha 1492

Müşrikler nasıl ibadet ederlerdi?

Daha fazla bilgi

”Kimseye duygularının hükmetmesi uygun değildir. Bilakis onun Kitap ve Sünnet’in delalet ettiği, şüphelerden ve şehevi arzulardan korunmuş sağlıklı bir aklın kabul ettiği şeylere uyması gerekir.” (Muhammed bin Salih El-Useymin R.H)